Your browser does not support JavaScript!
 

分類清單

Recent

數據載入中...
Call for paper & 研討會-2018.Apr.

 

標題

2018第二十一屆財金理論與實務研討會

時間地點

時間:                                 2018年5月30

徵稿截止日:                           2018年5月14日

地點:                                  朝陽科技大學

相關網站

https://www.cyut.edu.tw/~finance/news/20180331.htm

 

標題

2018經營管理研討會

時間地點

時間:                                 2018年6月15日

徵稿截止日:                           2018年5月18日

地點:                                  台北科技大學

相關網站

https://bm.ntut.edu.tw/files/14-1052-75550,r571-1.php?Lang=zh-tw

 

標題

第10屆發展研究年會

「台灣經驗2.0:全球與在地發展研究與實踐」

時間地點

時間:                             2018年10月26-27日

徵稿截止日:                           2018年6月15日

地點:                                  國立政治大學

相關網站

http://conference.nccu.edu.tw/actnews/?Sn=179

 

 

標題

CRETA Seminar @TES

時間地點

時間:                                 2018年4月27日

徵稿截止日:                                    N/A

地點:                                      台灣大學

相關網站

http://www.tesociety.org.tw/main.php

 

標題

第十一屆崇越論文大賞

時間地點

時間:                                           N/A

徵稿截止日:                           2018年6月22日

地點:                                           N/A

相關網站

http://thesis.topco-global.com/TopcoTRC/index.aspx

 

標題

International Symposium on Business and Social Sciences (ISBSS)

時間地點

Date:                                                             August 28-30, 2018

 

Abstract Submission Date:                                  May 10, 2018

 

Venue:                                                                          Singapore

相關網站

http://www.isbss.org/site/page.aspx?pid=901&sid=6036&lang=en

 

瀏覽數  
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼