Your browser does not support JavaScript!
 

分類清單

Recent

數據載入中...
第9屆專題

場次

指導老師

學生

專題題目

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

林聖蒨

A0987106陳鈺濤 A0987108曾彥蒼 A0987124李育翔

A0987133楊川燈 A0987137鄭詠海 A0987147涂勝鈞

 

100

 

 

 

智慧型手機的發展與未來趨勢

─以HTC為例

 

101

 

 

 

陳宜伶

A0987102林嘉駿A0987109張鈺姍A0987114梁禎芳

A0987120郭哲瑋A0987121吳金擇 A0987166劉佳翰

 

100

 

 

 

政治獻金對於公司價值之影響

 

101

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

莊寶鵰

A0987144蔡岳剛A0987149翁上祐A0987153葉芷吟

A0987159何宜駿A0987164陳騰輝A0987165張祐寧

 

100

 

 

 

員工價值對於顧客價值影響之研究

─以餐飲業為例

 

101

 

 

 

劉信賢

A0987105劉玳均 A0987115林姿妏 A0987119陳怡婷

A0987128許雅雯 A0987139嚴晞蓓 A0987168許學澄

 

100

 

 

 

品牌來源國負面訊息

對品牌態度與品牌偏好的影響

 

101

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

盧昆宏

A0987112莊佳雯A0987127謝佩玲A0987145楊靜琪

A0987161林品臻A0987163邱瑋錤 A0987172陳詠銘

 

100

 

 

 

以品牌鑑價模式評估企業價值

─以台灣食品業為例

 

101

 

 

 

陳榮泰

A0987140黃鵬宇 A0987142黃新元 A0987150簡翊真

A0987157施莉惠A0987162方思云

 

100

 

 

 

偏斜資料單一觀測值管制圖之設計

以韋伯分配為例

 

101

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

楊詠凱

A0987116邱新穎A0987122詹宜菁A0987125許碧宜

A0987126黃如誼A0987156李佩蓉A0987152鍾宜庭

 

100

Eversmile商品行銷企劃暨創業經營大賽

 

 101

101年度青年滅飛創意大賽─洄驛站(The World Is Your Oyster)

 

 

 

李亭林

A0987103鄭珮喻A0987111呂宇萱A0987113游子萱

A0987130林玉琪A0987138鍾慧詩A0987174熊祥佑

 

100

 

 

 

兩岸教育和產業政策對於兩岸人才流動的影響─以80年後的社會新鮮人為對象

 

101

 

 

 

 

 

 

 

E

 

 

 

蘇桓彥

A0987104王思涵 A0987118童姚芯A0987151楊婕妤

A0987154顧凱薇 A0987160戴宗毅A0987169賴亭妏

 

100

在宣傳活動中使用者採用QR Code的使用裝況與經驗之研究

 

101

在休閒活動中使用者採用QR Code的使用經驗之研究

 

 

 

陳一民

A0987110劉思妏A0987117謝宜君A0987123陳慶倫

A0987136張偉鴻A0987167柯力瑋A0987170吳冠徵

 

100

 

 

 

線上品牌社群對便利商店品牌權益構面之影響─以Facebook粉絲專頁為例

 

101

 

 

 

 

瀏覽數  
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼